צור קשר
מי אנחנו

משרד עו"ד ג'ני חבשי, מתמחה בתחום האזרחי-מסחרי ובתחום המשפט המנהלי. המשרד עוסק בליווי וייצוג משפטי מנהלי, לרבות עתירות, ערעורים מנהליים ותובענות מנהליות. בנוסף משרדנו עוסק במתן ייעוץ וניהול תיקים. הגנה על זכויות משפטיות וייצוג המשפטי.

עתירה מנהלית

עתירה מנהלית היא הליך התוקף החלטה של רשויות או גופים ספציפיים ובעניינים מוגדרים בלבד שפורטו בחוק. 

עתירה תוגש במהירות האפשרית, ללא כל עיכוב (שיהוי), ולכל המאוחר 45 יום לאחר שנודע לעותר על ההחלטה אותה הוא רוצה לתקוף. אלא אם קיים בהוראת החוק הרלוונטי מועד אחר להגשת העתירה .

שיהוי הוא העילה הנפוצה ביותר לדחיית עתירה מנהלית ועל כן אין להשתהות בשום פנים ואופן עם היוודע ההחלטה נושא העתירה, וכל עיכוב מיותר יכול לגרום לכך שבית המשפט כלל לא ידון בעניין העותר אלא ידחה את העתירה על הסף בשל ההשתהות בהגשתה. יש להדגיש כי גם הגשת העתירה תוך 45 יום לא שוללת את טענת השיהוי. אם בית המשפט יראה שהעותר לא פעל בהזדמנות הראשונה שניתנה לו והשתהה לשווא יוכל לקבוע כי העותר גרם נזק לצדדים אחרים ועדיין לדחות את העתירה מבלי לדון בה לגופה.

ערעור מנהלי

ערעור מנהלי הוא ערעור על החלטות שניתנו לפי חוקים מסויימים, המפורטים בתוספת השניה לחוק בתי המשפט לעניינים מינהליים. 

תובענה מנהלית

לרוב בית המשפט לעניינים מנהליים אינו עוסק ישירות בתביעות כספיות ובסעדים כספיים. זאת למעט שני נושאים שהוגדרו בתוספת השלישית לחוק: ניתן לתבוע בבית המשפט לעניינים מנהליים פיצוי בעילה שמקורה במכרז של גוף או רשות הכפופים לחוק חובת המכרזים וענייני מכרזים של רשות מקומית.

כמו כן ניתן להגיש תביעה לפי סעיף 5(ב)(2) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס”ו 2006:

בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד רשות בתביעה שעילתה החלטה של הרשות ושהסעד המבוקש בה הוא פיצויים או השבה, לרבות השבת סכומים שגבתה הרשות כמס, אגרה או תשלום חובה אחר, תוגש לבית משפט לענינים מינהליים; בסעיף קטן זה, “החלטה של רשות” – כהגדרתה בסעיף 2 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים.

ג'ני חבשי, משרד עורכי דין עוסק במשפט מנהלי וייצוג עותרים ומשיבים. פנו אלינו בכל שאלה ונשמח לסייע.
במייל: jeny@habashi-law.co.il, טלפון: 052-6023388.

האמור לעיל הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו בא להחליף ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית הדרושה, בדרך כלל, טרם נקיטת הליכים משפטיים.