מיזוג חברות
צור קשר
מי אנחנו

משרד עו"ד ג'ני חבשי, מתמחה בתחום האזרחי-מסחרי ובתחום דיני חברות ותאגידים. המשרד עוסק בליווי וייצוג משפטי של עסקאות וחוזים. בנוסף משרדנו עוסק במתן ייעוץ וניהול תיקים, הגנה על זכויות משפטיות, ליווי משפטי לבעלי עסקים וייצוגם המשפטי.

מיזוג חברות הוא פעולה עסקית במהלכו חברת אחת (החברה הקולטת) רוכשת את הנכסים וההתחייבות של חברה אחרת (חברת היעד) באופן שבו לאחר הרכישה חברת היעד מפסיקה לפעול ולהוות אישיות משפטית נפרדת ושתי החברות הופכות לחברה אחת. חשוב להבחין בין מיזוג לרכישה, שבה שתי החברות, הרוכשת והנרכשת, ממשיכות להתקיים ולפעול כשתי חברות נפרדות. לרוב, מיזוג נעשה במטרה להגדיל את הרווחיות של החברות המתמזגות. ישנם שלושה סוגים אופיינים של מיזוג חברות. מיזוג של שתי חברות העוסקות באותו תחום; מיזוג של חברה קולטת עם חברת יעד שמספקת שירותים שהחברה הקולטת זקוקה להם (שירותי הפצה, ייצור חומרי גלם וכו'); מיזוג של חברה קולטת עם חברת יעד העוסקת בתחום אליו רוצה להרחיב החברה הקולטת את פעילותה. בטרם קבלת החלטה על ביצוע הליך של מיזוג חברות, מומלץ להיוועץ בעורך דין שיוכל לבחון את ההשלכות של המיזוג וילווה את הליך המיזוג על כל שלביו.

שלבים בהליך מיזוג חברות – אישור דריקטוריון ואסיפה כללית
בכדי להניע תהליך של מיזוג חברות יש קודם לקבל את אישור הדירקטוריון של כל אחת מהחברות המתמזגות. לדירקטריון אסור לאשר מיזוג אם קיים חשש סביר כי בעקבות המיזוג לא תוכל החברה הקולטת לעמוד בהתחייבויות לנושיה. לאחר קבלת אישור הדריקטוריון, על כל אחת מהחברות המתמזגות לקבל את אישור האסיפה הכללית של החברה. 

שלבים בהליך מיזוג חברות – אישור הממונה על ההגבלים העסקיים
לאחר שהתקבלו האישורים מהדריקטוריון והאספה הכללית של כלל החברות המתמזגות, יש להגיש לממונה על ההגבלים העסקיים את הצעת המיזוג. הממונה על ההגבלים העסקיים בוחן האם המיזוג המבוקש יוביל לכך שהתחרות בתחום הפעילות של החברות המתמזגות תיפגע. במידה והממונה על ההגבליים העסקיים מגיע למסקנה כי יש במיזוג בכדי לפגוע בתחרות בשוק, יש לו את הסמכות לא לאשר את המיזוג. 

התנגדות להליך מיזוג חברות
לבעלי עניין בחברות המתמזגות דוגמת, נושים, בעלי מניות, בעלי תפקידים וכיוצא בזה, קיימת האפשרות לפנות לבית המשפט ולהתנגד להליך המיזוג. ההתנגדות יכולה לנבוע מסיבות שונות. חשש שהחברה הקולטת לא תוכל לעמוד בהתחייבות לנושים, מחשש לפגיעה בבעלי המניות ועוד. במקרה בו הוגשה התנגדות לבית המשפט יהיה עליו לבחון את סבירות והוגנות ההצעה ואת היכולת של החברה הקולטת לעמוד בהתחייבויותיה ולפסוק האם לאשר או לדחות את המיזוג.

ג'ני חבשי, משרד עורכי דין עוסק בדיני חברות ותאגידים. פנו אלינו בכל שאלה ונשמח לסייע.
במייל: jeny@habashi-law.co.il, טלפון: 052-6023388.

האמור לעיל הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו בא להחליף ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית הדרושה, בדרך כלל, טרם נקיטת הליכים משפטיים.