• עו"ד ג'ני חבשי

ארבעה מצבים בהם לא ניתן לאכוף חוזה


כאשר מופר חוזה יכול הצד הנפגע, שהפרו כלפיו את החוזה, לתבוע מספר סעדים. אחד הסעדים, ובעצם הסעד המרכזי והמועדף בשיטת המשפט בישראל הוא אכיפת החוזה. הבחירה בסעד של אכיפת חוזה משמעותה פנייה לבית המשפט שיורה לצד שהפר את החוזה לקיים אותו. קיום החוזה יכול להיות חיוב תשלום של חוב כספי, חיוב הצד המפר לעשות פעולות מסוימות או להימנע מפעולות מסוימות, הכל בהתאם להוראות החוזה. כאשר נתקלים במצב בו חוזה לו אנחנו צד מופר, מומלץ לפנות לעורך דין הבקיא בדיני חוזים, שייבחן את תנאי החוזה ויוכל לייעץ האם לדרוש את אכיפת החוזה אשר יאפשרו את אכיפתו

מצבים בהם לא ניתן לדרוש את אכיפת החוזה חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, קובע ארבעה מצבים בהם, גם אם הופר חוזה, לא ניתן יהיה לפנות לבית המשפט בבקשה לאכוף את חיוב החוזה

החוזה אינו בר ביצוע – בכדי לקבוע שזהו המצב אין זה מספיק שקשה לקיים את החוזה, אכיפתו צריכה להיות ממש בלתי אפשרית אכיפת החוזה היא כפייה לעשות או לקבל עבודה או שירות אישי – בעצם החוק קובע שלא ניתן לתבוע אכיפה של חוזה עבודה אכיפת החוזה תדרוש מידה לא סבירה של פיקוח מצד בית המשפט – מצב בו המשאבים שתצטרך המערכת המשפטית להשקיע כדי לוודא שהחוזה מקוים כל כך גבוהים שלא משתלם לאכוף את החוזה אכיפת החוזה אינה צודקת בנסיבות העניין – מצב בו אכיפת החוזה תוביל לתוצאה צודקת פחות מאשר ביטולו של החוזה ומתן פיצויים


חשוב לדעת שגם אם בחרת לתבוע את אכיפת החוזה, אין זה אומר שלא תוכל במקביל לתבוע פיצויים על עצם ההפרה. על פי החוק ניתן לתבוע, עקב הפרה, יותר מסעד אחד, כל עוד הסעדים יכולים להתקיים יחדיו. מכאן שלא ניתן לתבוע סעד של אכיפת החוזה ביחד עם סעד של ביטולו, שהרי אם החוזה בטל אין מה לאכוף

14 views0 comments